Vývoj ceny ropy, průměrné ceny benzínu a nafty
Partneři
Palivový filtr
najdete a objednáte na www.automobilovedily24.cz
Autodoc.cz
S www.autodoc.cz můžete připravit auto na cestu
Pneumatiky a disky
Levné pneumatiky od všenaauto.cz - pneu rychle a za dobrou cenu
Info
Databáze cen PHM v celé ČR vzniká ze zadávaných údajů uživateli serveru. Přidejte se také ať je databáze aktuální pro celou ČR. Z tohoto důvodu jsou uváděné ceny na tomto serveru bez záruky.
Natural 95
Benzín je kapalina ropného původu používaná hlavně jako palivo v zážehových spalovacích motorech. Celkově je typický benzín především směsí parafinů (alkanů), naftenů (cykloalkanů) a olefinů (alkenů). Bod varu benzinu se pohybuje mezi 60–120 °C. Za kvalitnější je považován benzín s nižší teplotou varu.

Důležitou charakteristikou benzinu je jeho oktanové číslo, které označuje, jak je benzin odolný proti předčasnému detonačnímu zážehu (tzv. klepání motoru).
Nafta
Motorová nafta je směs kapalných uhlovodíků. Získává se destilací a rafinací z ropy, obvykle při teplotách 150–370 °C. Kvalita motorové nafty se udává cetanovým číslem, které vyjadřuje její vznětovou charakteristiku.

Česká republika má jako člen EU povinnost skladovat zásoby energetických surovin na 90 dní. Skladování je řízeno centrálně prostřednictvím úřadu Správa státních hmotných rezerv (SSHR). Pro skladování se využívá služeb několik společností, většina státních rezerv je skladována společností ČEPRO.
Ropa
Ropa je světležlutá až takřka černá kapalina o hustotě 0,73 i přes 1,00 kg/m3. Tvoří ji směs plynných, kapalných i pevných uhlovodíků. Obsahuje 80 až 85% uhlíku,10 až 15% vodíku, 4 až 7% síry a dusík. Ložiska ropy se vyskytují v hloubkách až několika stovek metrů, většinou mezi dvěma nepropustnými vrstvami okolních hornin a velmi často spolu se zemním plynem.

Vznik ložisek ropy není dosud objasněn tak jednoznačně, jako je tomu u uhelných slojí. Nejrozšířenější hypotéza tvrdí, že ropa vznikla rozkladem obrovského množství odumřelých drobných organismů (živočichů) za příznivých podmínek - pod značným tlakem, za určité teploty a bez přístupu vzduchu.

2007 - MaVySoft - CeskyBenzin.cz